Kayseri Gezilecek Yerler 
 1. Anasayfa
 2. Gezilecek Yerler

Kayseri Gezilecek Yerler 

0

Tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli örneklerinden birisi olan Kayseri gezilecek yerler bakımından oldukça zengindir. Tarih boyunca her dönem önemli yerleşim alanlarından birisi olmuş ve eski çağlardan günümüze pek çok medeniyeti bağrında barındırmıştır. Her bakımdan Anadolu coğrafyasının ortasında kalan Kayseri, son yıllarda turizm tanıtım atağına geçmiş ve bu da beraberinde turizm açısından layık olduğu değeri görmesine yardımcı olmuştur. Birçok savaşa ve doğal afetlere tanıklık eden şehir, bazıları tarafından haklı olarak açık hava müzesi olarak görülmektedir.  

Kayseri gezilecek turistik yerler bakımında coğrafi olarak son derece müsait bir konuma sahiptir. Ankara ve Konya’nın ardından İç Anadolu’nun en büyük 3. Sanayi ve turizm şehridir diyebiliriz. Alfabetik sıralamak gerekirse Akkışla, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Talas, Özvatan, Felahiye ve Yeşilhisar olmak üzere toplam 16 adet ilçesi bulunmaktadır.

Bölgenin en meşhur yeri Erciyes Dağı’dır ve bu dağın eteklerinde yerleşim yeri olarak kurulmuştur. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olarak bilinen şehrin ilk isimleri Mazaka ve Kaisareia’dır. Tarihi İpek Yolu yine buradan geçer ve bu nedenle özellikle eski çağlarda son derece önemli ticaret noktalarından birisi olarak nam salmıştır.  

Yaklaşık 16.969 km2 yüzölçümüne sahip olan kentin nüfusu da 1.450.000 civarındadır. Yazları sıcak ve kurak geçen tipik karasal iklim hüküm sürerken, kışları ise oldukça soğuk ve kar yağışlı bir dönem yaşanır. Özellikle kış soğukları oldukça serttir. Doğal bitki örtüsü step olmaktadır. Erciyes Dağı eteklerinde bağ ve bahçe işleri yoğun olarak görülür. Develi ve civarı geniş ve verimli ekin sahası olarak kullanılmaktadır. Şehirdeki orman oranı yaklaşık % 9 olup, büyük bir kısmı Yahyalı ve Develi’de bulunur.  

Kayseri Gezilecek Yerler Listesi 

Ülkemiz sınırlarında gezmek amacıyla arayışlarda olanlar için Kayseri gezilecek yerler listesi oluşturuyoruz. Bu listeyi oluştururken 6 bin yıllık bir tarih ve kültürel mirastan bahsettiğimizin altını özenle çizmek isteriz. Her açıdan Anadolu’nun ortasında kalan şehirde önemli ticaret noktaları ve kültürel miras oluşmuş durumda. Özellikle Selçuklular döneminde önemli bir konuma gelen şehirde en önemli tarihi eserler de yine Selçuklular Dönemi’nden kalmadır. Kayseri gezilecek önemli yerler listemize hep birlikte bir göz atalım. 

 • Kültepe 
 • Kayseri Kalesi Ve Surları 
 • Döner Kümbet 
 • Gesi Bağları Ve Güvercinlikler 
 • Melikgazi Türbesi 
 • Sultan Sazlığı (Kuş Cenneti) 
 • Bürüngüz Camii – Kayseri 
 • Germir-Tavlusun Ve Derevenk Vadisi
 • Karatay Han 
 • Ağırnas Yer Altı Şehri 
 • Ahi Evran Zaviyesi / Esnaf Ve Sanatkarlar Müzesi 
 • Sahabiye Medresesi 
 • Erciyes Dağı (Kayak Merkezi)  

Kayseri gezilecek turistik yerler listemiz elbette bunlarla sınırlı değil. Şehirde çok sayıda eski çağlardan, Selçuklular ve Osmanlılardan kalma tarihi eserleri ve yerleşim yerleri bulunmaktadır. Sanat bakımından da yapılan eserlere bakıldığında müthiş bir birikimi olduğu kolaylıkla anlaşılabilmektedir.  

Gelelim yukarıda bahsi geçen tarihi ve turistik yerleri detaylarıyla anlatmaya. İlk olarak tarihi Kültepe Höyük’ünden başlayalım. 

Kültepe Kayseri
Kayseri Gezilecek Yerler – Kültepe Kayseri

Kültepe 

Kayseri gezilecek önemli yerler arasında Kültepe, kendisini ilk sırada bulacaktır. Anadolu’nun en eski yerleşim birimlerinden birisi olan Kültepe, Kayseri merkeze 22 km uzaklıktadır. Hititlilerin Anadolu’da kurdukları en eski şehir olan Kültepe ve yakınlarındaki Karum’da eski çağlardan kalma dini yapılar, atölyeler, dükkanlar, evler ve ticarethaneler izlerine sıkça rastlanmaktadır. Aynı zamanda burası Asurlular tarafından kurulan Karum’ların da merkezi konumundadır. Asur çivi yazısıyla yazılmış olan Anadolu’nun en eski tabletleri yine buradadır. 2015 yılında Unesco Dünya Belleği listesine dahil edilen bölgede bulunan kalıntılarda o dönemlerdeki siyasi ve hukuki işler, mühürler, senetler ve anlaşma metinleri gibi son derece önemli belgeler yer almaktadır.  

Tarihi çok eski çağlara dayanan Kültepe, önemli ticaret noktalarından birisi olması hasebiyle oldukça önemli bir yapıdır. Etrafında yer alan Karum’da bulunan tabletler dünyanın en eski çivi yazısı örneğidir ve Kapadokya tabletleri olarak da bilinmektedir.  

Kalesi Ve Surları Kayseri
Kayseri Gezilecek Yerler – Kalesi Ve Surları Kayseri

Kayseri Kalesi Ve Surları 

Kayseri Kalesi ve Surları ilk olarak 3. Asırda Romalılar tarafından yapılmış olup, 6. Asırda Bizanslılar tarafından daraltılmıştır. Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat tarafından yeniden inşa ettirilen kale ve surları bugünkü haline bürünmüştür. Karamanoğulları ve Osmanlılar tarafından 2 kez onarım gören kale, günümüze kadar gelmiş en önemli tipik ortaçağ kalelerinden birisidir. Zamanla tadilatlar ve eklemelerle birlikte İç Kale ve Dış Kale olmak üzere ikiye bölümlendirilmiştir. Dış Kale, şehri korumak, yönetmek ve genel yerleşim alanı amacıyla inşa edilmiştir. İç Kale ise Osmanlılardan itibaren şehrin savunulmasına gerek olmadığı gerekçesiyle yerleşim alanı olarak kullanılmaya başlamıştır. Şu anda İç Kale’de yer alan Fatih Camii de yine bu dönemin önemli eserlerinden birisi olarak günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başarmıştır.  

Döner Kümbet Kayseri
Kayseri Gezilecek Yerler – Döner Kümbet Kayseri

Döner Kümbet 

1276 yılında yapılan Döner Kümbet üzerinde çift başlı kartal, kanatlı ve insan başlı pars, hayat ağacı ve aslan figürleri yer almaktadır. 12 yüzeyi, giriş kapısı yanlarındaki 2 yüzey hariç kalan 10 yüzeyin geometrik yapısı ve taş işçiliği birbirine oldukça yakın olması hasebiyle halk tarafından döner kubbet olarak isimlendirilmesine neden olmuştur. Şah Cihan Sultan’a ait olan kümbetin etrafında dolaşıldığında aynı motifler ve işaretler görülmektedir.  

Gesi Bağları Ve Güvercinlikler Kayseri
Kayseri Gezilecek Yerler – Gesi Bağları Ve Güvercinlikler Kayseri

Gesi Bağları ve Güvercinlikler 

Kayseri gezilecek önemli yerler listemize Gesi Bağları ve Güvercinlikler ile devam ediyoruz. Bilindiği üzere Anadolu’nun muhtelif yerlerinde bağ  ve bahçelerde kullanılmak üzere gübre elde etmek amacıyla yaban güvercinleri beslenmekteydi. İçeriğindeki etkin maddeler sayesinde oldukça verimli ve değerli olan güvercin gübresinin düzenli bir şekilde toplanarak kullanılabilmesi amacıyla farklı yapılara ihtiyaç hasıl olmuştur.

Hal böyle iken Anadolu’da 3 büyük güvercinlik yapılmıştır. Bunlardan birisi olan Gesi Bağları ve güvercinlikleri kule tipinde olup taşların örülmesiyle elde edilmiştir. Bu özelliği sayesinde hem ülkemizde hem de dünyadaki benzerinden ayrı bir tarz olarak tarihi bir değeri bulunmaktadır.  

Melikgazi Türbesi Kayseri
Kayseri Gezilecek Yerler – Melikgazi Türbesi Kayseri

Melikgazi Türbesi 

Melikgazi Türbesi Danişment Emiri Melik Gazi için yaptırılmış olup, Pınarbaşı ilçesi Melikgazi Köyünde bulunmaktadır. Kayseri gezilecek tarihi yerlerden birisi olan bu türbede Melikgazi ile birlikte 3 kişinin mumyalı naaşları yer almaktadır. Tamamen tuğlalardan ibaret olan türbede ince işçilikler ve çeşitli geometrik şekiller direk göze çarpmaktadır.  

Sultan Sazlığı Kayseri
Kayseri Gezilecek Yerler – Sultan Sazlığı Kayseri

Sultan Sazlığı (Kuş Cenneti) 

Kayseri gezilecek yerler arasına Sultan Sazlığı (Kuş Cenneti) ‘nı eklemezsek bir şeyler eksik kalırdı. Kayseri şehir merkezine 70 km mesafedeki Sultan Sazlığı’nda 400 civarı bitki örtüsü ve 300 den fazla kuş türü bulunmaktadır. Burası kimi kuşlar için ev sahipliği yaparken kimi kuşlar için de göçerken bir dinlenme alanıdır. Bazıları için ise yavrularını dünyaya getirebilmek için ideal bir yumurtlama alanıdır. Gezmeyi ve fotoğraf çekmeyi sevenler için sarı, mavi ve yeşilin büyüleyici havasını bu sulak yerde bulmak mümkündür. Ayrıca Flamingo, turna ve dikkuyruk gibi kuşların harika fotoğraflarını çekme şansı da bulunmaktadır.  

Germir-Tavlusun ve Derevenk Vadisi 

Kayseri gezilecek önemli yerler hakkında konuşurken Germir-Tavlusun ve Derevenk Vadisi’nden bahsedilmeden geçmek olmazdı. Tarihi dokusu, dar sokakları, yerleşim alanları, manastır ve kilisesi ile büyük bir tarih mirası olan bölge Kayseri merkeze de oldukça yakındır. Bu özelliği sayesinde yakın geçmişe kadar pek çok bürokrat ve şehrin ileri gelen zenginleri burada ikamet etmiştir. Bölgede Rum, Ermeni ve Türk aileler uzun yıllar beraber yaşamışlardır. Hal böyle iken cami ve kiliseleri burada yan yana bulmak gayet doğal olmaktadır.  

Karatay Han Kayseri
Kayseri Gezilecek Yerler – Karatay Han Kayseri

Karatay Han 

Karatay HanKayseri gezilecek tarihi yerler arasında önemli bir paya sahiptir. Han, Selçuklu Veziri Celaleddin Karatay adına yaptırılmış olup kesin tarihi bilinmemektedir. Malatya yolu üzerinde Karadayı köyünde yer alan han, dış duvarında çokgen, silindirik veya yıldız formlarda kesitlerden yapılmıştır. Bu görüntüsü ile klasik Selçuklu sanatının en önemli eserlerinden birisidir.  

Ağırnas Yeraltı Şehri Kayseri
Kayseri Gezilecek Yerler – Ağırnas Yeraltı Şehri Kayseri

Ağırnas Yer Altı Şehri 

Tarihi M.Ö dönemlere dayanan Ağırnas Yer Altı Şehri Melikgazi ilçesi Ağırnas kasabasında bulunmaktadır. İç Anadolu ve Kayseri civarında görülen tipik yer altı şehirlerindeki gibi burada da Hristiyanlara ait ibadet yerleri,  kiriş ve diğer yerleşim alanı izleri bulmak mümkündür. Bu izlere bakılırsa yer altı şehrinin I. Asır ila III. Asır arasında kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

Ahi Evran Zaviyesi Kayseri
Kayseri Gezilecek Yerler – Ahi Evran Zaviyesi Kayseri

Ahi Evran Zaviyesi / Esnaf Ve Sanatkarlar Müzesi 

Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran’a ait olan Ahi Evran Zaviyesi / Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi olarak kullanılmaktadır. Ahi Evran, Moğol istilasına uğrayan Anadolu’da yaşanan zulme karşı halkı ve esnafları kenetleyerek müthiş bir direniş başlatmıştır. Aynı zamanda Anadolu için büyük bir önemi olan ahilik teşkilatının temellerini atarak ticari alanda büyük bir sükse yaşatmıştır.  

Sahabiye Medresesi Kayseri
Kayseri Gezilecek Yerler – Sahabiye Medresesi Kayseri

Sahabiye Medresesi 

Kayseri gezilecek yerler bakımından oldukça zengin bir şehir olup, Sahabiye Medresesi de bu gezilesi yerlerden birisidir. Tarihi ve kültürel bakımdan önemli bir yeri olan medrese 1267 – 1268 yıllarında Sahib Ali bin Hüseyin tarafından yaptırılmıştır. Yapılış dönemi Selçuklu Sultanı III. Gıyasettin Keyhusrev zamanına tekabül etmektedir. Kapı yanlarındaki ve üstündeki geometrik şekiller Selçuklu mimarisinin en önemli örneklerindendir.  

Erciyes Dağları Kayseri
Kayseri Gezilecek Yerler – Erciyes Dağları Kayseri

Erciyes Dağı (Kayak Merkezi) 

Erciyes Dağı, Kayseri’nin sembolü haline gelmiş olup bulutları delen zirvesi ve bu zirvede hiç eksik olmayan karı ile ün salmıştır. Bölgenin en yüksek, ülkemizin ise 5. Yüksek dağı olan Erciyes, özellikle kış sporları ve tırmanışı ile çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. 3917 m yüksekliğine sahip olan Erciyes Dağı, yaklaşık 30 milyon yıl önce yaşanmış patlamaları sayesinde Kapadokya Bölgesi’nin oluşmasını sağlamış, sönmüş bir yanardağdır. Zirvesinden hiç eksilmeyen kar sebebiyle Hititliler tarafından Beyaz Dağ olarak da isimlendirilmiştir.  

Kayseri gezilecek yerler listesi bu şekilde uzayıp gider. Biz burada en çok tanınan ve ziyaret edilen belli başlı yerleri paylaşmaya çalıştık. Böylece Kayseri’ye gezmek için gidenlere büyük bir kolaylık olsun istedik. Yukarıda zikredilen yerler haricinde gezilebilecek daha birçok yer olduğu unutulmamalıdır.  

Kayseri Tarihi 

Kayseri tarihi bilinen en eski dönemlerden birisi olan Hititlilere kadar uzanır. M.Ö 4000’den günümüze kadar yaklaşık 6.000 yıllık tarihi ve kültürel bir geçmişe sahiptir. Kayseri’ye 22 km uzaklıkta bulunan Kültepe şehri bilinen en eski Hitit yerleşim yeridir. Aynı zamanda Anadolu topraklarındaki en eski ve büyük höyüklerden birisidir.

Kültepe yakınlarında yer alan ve Pazarşehri olarak da bilinen Karum’da yapılan arkeolojik kazılarda o dönemlere ait çok sayıda çivi yazısı ve muhtelif tabletler çıkarılmıştır. Bu tabletlerde yer alan ifadelere göre Asurlu tüccarlar ile Hititliler arasındaki ticari ilişkilere dair bulgulara rastlanılmıştır. Sürekli göçe ve yerleşime açık bir şehir görüntüsü veren Kültepe’nin bu hali Romalıların son dönemine kadar bu şekilde süregelmiştir. 

Kayseri gezilecek tarihi yerler bakımından oldukça zengin bir şehirdir demiştik. Bunda hem eski çağlardaki stratejik konumu hem de yakın geçmişimize kadar süre gelen Anadolu İslami hareketlerin payı oldukça büyüktür.

Şehir; Roma’nın ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma topraklarında kalmış ve Hristiyanlık için en önemli merkezlerden biri haline gelmiştir. M.S 6. Asırda Bizans İmparatoru Justinianus şehrin etrafını surlarla çevirterek korumayı amaçlamıştır. 7. Asırda bölgede hakimiyet kurmaya başlayan Emeviler 690’da Halife Abdulmelik ile, 726’da Mesleme ile, 729’da Said ibni Hişam ile son olarak 732’de Süleyman İnbi Hişam ile 4 kez İslam Orduları tarafından fethedilse de her seferinde yeniden Bizans hakimiyetine girmiştir. 11.yüzyılın başlarından itibaren Anadolu’ya akın akın gelen Selçuklular bölgeyi ele geçirse de tam olarakhakimiyeti1071 Malazgirt Zaferiyle elde edebilmiştir.

Anadolu Selçukluları’nın Konya’dan sonra ikinci başkenti olan Kayseri, Sultan Alaeddin Keykubat ile birlikte tarihinin en parlak dönemini yaşadı. O zamanlara kadar büyük bir öneme sahip olan şehir, son zamanlara doğru eski günlerini arar hale gelmişken Sultan Alaeddin Keykubat ile büyük bir sıçrayış yaparak eskisinden çok daha ihtişamlı bir hüviyete bürünmüştür. Her açıdan yükselen şehir önemli bir ticaret noktası, İslami İlimler yuvası ve kültür numunesi olmaya başlamıştır.

Günümüze kadar ulaşan en önemli tarihi eserleri yine bu döneme ait eserlerden oluşmaktadır. 13. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da yoğunlaşan Moğol akınları sonrasında zayıf düşen Selçuklu otoritesi ile birlikte şehir İlhanlı hakimiyetine girmiştir. Mısırdaki Türk Memlük Sultanı Baybars1277’de şehri yeniden İslam’la şereflendirmek için gelse de pek başarılı sonuçlar elde edemeden geri dönmek zorunda kalmıştır.  11. asırda İlhanlılar Anadolu’ya genel vali olarak AlaeddinEretna’yı Kayseri’ye atadılar. İ

lhanlıların kısa sürede yıkılmasının ardından burada Eratna Beyliği kuruldu ve Sivas’tan sonra 2. Başkent Kayseri oldu. 1398’de Yıldırım Beyazid tarafından Osmanlı Devleti’ne geçen şehir 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Karamanoğulları’nın hakimiyetine girdi. Bir müddet Karamanoğulları ve Dulkadiroğulları arasında el değiştiren şehir, 1515’de Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar bu git-geller devam etti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Karaman Beylerbeyliğine bağlı bir vilayet olan Kayseri, Tanzimat devrinden sonra Ankara’nın 5 vilayetinden birisi olarak değer gördü. Cumhuriyetle birlikte il statüsüne kavuşan şehir1988’de çıkarılan yasa kapsamında büyükşehir belediyesi olmuştur. 

Kayseri Mutfağı ve Yöresel Yemekleri 

Kayseri mutfağı ve yöresel yemekleri birçok kimse tarafından tadılmamış olsa da bilinmektedir. Tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra mutfağı da son derece zengindir. Her ne kadar mantı ve pastırma meşhur olmayı başarmış olsa da daha pek çok meşhur lezzetleri bünyesinde barındırmaktadır. 

 • Pastırma: Kayseri mutfağının en ünlü ürünü pastırmadır şüphesiz. Çiğ etin baharatlarla yoğrularak yenilebilir hale getirilmesi ile oluşan pastırma, gelenekse Türk lezzetlerinden birisidir. Kayseri’de üretilerek dünyanın her bir yanına ihraç edilmektedir.  
 • Kayseri Mantısı: Pastırma ile birlikte en çok tanınan lezzet Kayseri mantısıdır. Standart mantılardan daha küçük boyutlarda ve kıyma ile hazırlanır. Kullanılan baharatları ve su kıvamı ile de oldukça farklı bir lezzete sahiptir. İsteğe göre kıvamlı olarak yoğurt da eklenerek tüketilebilmektedir.  
 • Yoğurt Tatlısı: Klasik irmik tatlısına benzeyen bir lezzet olup en büyük farkı yoğurdunun fazla, irmiğinin ise az olmasıdır. Görüntü ve tat olarak revaniyi andırmaktadır. 
 • Pöç: Dana kuyruğundan yapılan bir tür et yemeğidir.  
 • Nevzine: Geleneksel bir tatlı olan nevzine, kız isteme, bayram, düğün gibi özel günlerde kullanılmaktadır.  
 • Aside: Gaziantep’in un helvasına benzeyen aside, Kayseri’de daha yumuşak ve kıvamlı olarak yapılır. Üzerine ise mutlaka ceviz eklenerek servi edilir. 
 • Kayseri Yağlaması: Kayseri’nin pastırma ve mantısından sonraki en ünlü lezzeti yağlamadır. İnce hamurlar arasına kıyma serpiştirilerek yapılan bu lezzette farklı olarak üzerine yoğurt eklenerek servis edilmektedir.  

Yukarıda bahsedilen Kayseri yöresel yemekleri haricinde; kurşun aşı, Kayseri katmeri, altın kesesi, sucuklu köfte, örgülü pilav, Kayseri tiridi, tahinli yaprak sarması, çemenli ekmek, düğümlü tatlı, elde kesme kadayıf gibi daha pek çok farklı lezzetleri bulunmaktadır.  

Kayseri gezilecek önemli yerler bakımından görüldüğü üzere oldukça zengin bir şehirdir. Tarihin her anında konumunu ve önemini koruyarak adeta büyük bir mirası bünyesinde biriktirmeyi başarmıştır. Şehir, ticaret anlamında da oldukça gelişmiş olup önemli ticaret merkezlerinden biri olarak tarih boyunca kullanılmıştır.  

[alert-note]Kayseri Gezilecek Yerler başlıklı yazımız ilginizi çektiyse Nevşehir Gezilecek Yerler yazımızı da okuyarak bölgeye yakın bir başka şehrimizi de keşfedebilirsiniz. Bizi İnstagram üzerinden @yaz_tatilii adresinden takip edebileceğinizi unutmayınız.[/alert-note]

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir